Dokumente


Resultate 51 tot 100 van 226     » Kyk Gallery

    «Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Duim   Beskrywing   Geskakel aan 
51
Huwelik Willem Jacobus Smit en Sara Maria Janse van Rensburg 16 Nov 1848
Huwelik Willem Jacobus Smit en Sara Maria Janse van Rensburg 16 Nov 1848
 
52
Huwelikskontrak Pierre Jacob en Suzanne de Vos 3 Julie 1667
Huwelikskontrak Pierre Jacob en Suzanne de Vos 3 Julie 1667
Beskikbaar gestel deur Jan Jacobs en Daniel Jacobs
 
53
Huwelikskontrak Pierre Jacob en Suzanne de Vos 3 Julie 1667-Transkipsie
Huwelikskontrak Pierre Jacob en Suzanne de Vos 3 Julie 1667-Transkipsie
Transkipsie van die huwelikskontrak tussen Pierre Jacob en Suzanne de Vos 3 Julie 1667. Getranskribeer deur Laurence Hervieu, Maart 2017, en beskikbaar gestel deur Jan Jacobs en Daniel Jacobs.
 
54
Huweliksregister Andries Johannes Combrink en Hester Elizabeth Gertruida Janse van Rensburg
Huweliksregister Andries Johannes Combrink en Hester Elizabeth Gertruida Janse van Rensburg
 
55
Huygen artikel van Elisabeth Abbema (1638-1674)
Huygen artikel van Elisabeth Abbema (1638-1674)
 
56
Inventaris Boedel Willem Smith 1759-1837
Inventaris Boedel Willem Smith 1759-1837
Geni, Johan-August Steyn, album Johan-August Steyn'sB photos, https://media.geni.com/p14/73/7d/6c/be/5344486378e6cbb7/img_1471_original.jpg?hash=3506ade598df20db7bc582edfcf86feb897bf1eb0de9b0a5b6486bfd9f9660f3.1689317999
 
57
Inventaris van het archief van de familie Van der
Staal van Piershil, 1636-1904
Inventaris van het archief van de familie Van der Staal van Piershil, 1636-1904
Inventaris van het archief van de familie Van der
Staal van Piershil, 1636-1904 (NL-HaNA_3.20.54.ead)
 
58
Joachim Scholtz Skeepsoldy
Joachim Scholtz Skeepsoldy
Inskrywing vir Joachim Scholtz in die skeepsoldyboek van die Mjnden vir die vaart na Batavia in 1719

Nationaal Archief, Den Haag, Verenigde Oostindische Compagnie (VOC), nummer toegang 1.04.02, inventarisnummer 5732 Mijnden: Grootboek en journaal, 1719 - 1720 1719 - 1720, folionummer: 270, beeld 279,…
 
59
Johan Christoffel Broodryk Skeepsoldy
Johan Christoffel Broodryk Skeepsoldy
Inskrywing vir Johan Christoffel Broodryk in die skeepsoldyboek van die Slot van Kapelle vir die vaart na Batavia in 1750

Nationaal Archief, Verenigde Oostindische Compagnie (VOC), inventarisnummer 6270, Publiek domein
http://proxy.handle.net/10648/843a15b5-4c84-81f5-9cd8-dca53c4589d9
 
60
Ten minste een lewende individu kom voor op hierdie foto - Besonderhede weerhou.
 
61
Ten minste een lewende individu kom voor op hierdie foto - Besonderhede weerhou.
 
62
Ten minste een lewende individu kom voor op hierdie foto - Besonderhede weerhou.
 
63
Ten minste een lewende individu kom voor op hierdie foto - Besonderhede weerhou.
 
64
Kadastrale opname van Sand Drift 101, Distrik Herbert (FB52401) in 1879
Kadastrale opname van Sand Drift 101, Distrik Herbert (FB52401) in 1879
 
65
Kennisgewing van 'n Sterfgeval Hester Elizabeth Gertruida van der Westhuizen 1838 - 1920
Kennisgewing van 'n Sterfgeval Hester Elizabeth Gertruida van der Westhuizen 1838 - 1920
"South Africa, Cape Province, Civil Records, 1840-1972," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-95N9-SXLM?cc=1779109&wc=316M-VZ9%3A139966601%2C141194401 : 3 December 2019), 1920 > Kimberley > image 595 of 1428; National Archives, Pretoria.
 
66
Kennisgewing van 'n Sterfgeval, Helena Dorothea Botha 1879-1944
Kennisgewing van 'n Sterfgeval, Helena Dorothea Botha 1879-1944
Familysearch, Civil registration (marriages, deaths), Transvaal, 1869-1954, Beeld 1708 van 2998, https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C9BY-VSYQ-H?cc=2998108&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AWM6L-N4MM, besigtig 9 Januarie 2020
 
67
Kennisgewing van 'n Sterfgeval, Jan Hendrik Scholtz 1844-1921
Kennisgewing van 'n Sterfgeval, Jan Hendrik Scholtz 1844-1921
 
68
Le Gouvernement De Calais & Pays Reconquis
Le Gouvernement De Calais & Pays Reconquis
Joan Blaeu, 1665. Koeman B1 56; van der Krogt 2:601-3 (first volume dated 1665, all others dated 1662), https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~281923~90054195:Le-Gouvernement-De-Calais-&-Pays-Re
 
69
Leuven Burgelijke Stand Geboorten 1828 Blad 5 Nr 36 Jan Willem van der Ryst
Leuven Burgelijke Stand Geboorten 1828 Blad 5 Nr 36 Jan Willem van der Ryst
 
70
Lewensskets Merwe Scholtz (1924–2005)
Lewensskets Merwe Scholtz (1924–2005)
https://af.wikipedia.org/wiki/Merwe_Scholtz
 
71
Marriage de André Gauch Et Jacqueline Decré a 23 Janvier 1683
Marriage de André Gauch Et Jacqueline Decré a 23 Janvier 1683
 
72
MOOC10/3.73
MOOC10/3.73
Vendu rol van alle sodanige goederen als ’er door d’ ondergetekende gecommitteerde Weesmeesteren aan Cabo de Goede Hoop op den 9:e en 10:e Julij 1727 aan de meestbiedende zijn verkogt naargelaten en met ’er dood ontruijmt door Wilhelmina de Wit
 
73
MOOC8 Volume 44 No 41 (MOOC8/44.41)
MOOC8 Volume 44 No 41 (MOOC8/44.41)
Inventaris van die gemeenskaplike boedel van Johannes Jacobus Jacobs * < 3.10.1751 ≈ Roodezandskerk in ‘t Land van Waveren 3.10.1751 † 4.12.1829 (sv Pieter Jacobs en Anna Catharina Fourie) en Johanna Maria Catharina Faber * < 23.1.1774 ≈ Kaapstad 23.1.1774 † > 11 Mar 1830 (dv Johann Jürgen Faber en Maria Magdalena Brits)
 
74
MOOC8/1.14
MOOC8/1.14
Inventaris en tacxatie der nagelaten goederen van den overledene vrijburger Ditloff Bibout,
 
75
MOOC8/1.37
MOOC8/1.37
Inventaris en taxatie der roerende en onroerende goederen nagelaten en met de dood ontruijmt bij den overledene vrijman van Drakensteijn Andries Goos voor en ten behoeven van sijn egte huijsvrouw Johanna Clercq: ter eener; en sijn vier egte kinderen ter anderen zijde: soo als deselve op dato deses bij de boedelhoutster voorn:t sijn op gesteld, en…
 
76
MOOC8/25.18
MOOC8/25.18
 
77
MOOC8/31.40
MOOC8/31.40
Inventaris van alle zodanige goederen en effecten, slaaven, baaten en lasten behoorende tot de nalaatenschap van wylen Elisabeth Scholtz weduwe van wylen den burger Gerrit Matthys van Wyk en door haar op den 30:e September 1814 ab intestato met de dood ontruimd en nagelaaten zynde deezen inventaris geformeerd en in geschrifte gebragt door my…
 
78
MOOC8/37.1
MOOC8/37.1
Inventaris van die boedel van Francina Elisabeth Esterhuizen (ca 1800 - ca 1821)
 
79
MOOC8/4.77 Inventaris boedel Carel Strang 1684-1726
MOOC8/4.77 Inventaris boedel Carel Strang 1684-1726
 
80
MOOC8/40.5
MOOC8/40.5
Inventaris van alle zodanige goederen en effecten, als er door wylen Ockert Gousch en nagelatene wed:e Helena Gousch
 
81
MOOC8/5.4
MOOC8/5.4
Inventaris van alle sodanige goederen, als er sijn naargelaten en met 'er dood ontruijmt door Wilhelmina de Wit
 
82
MOOC8/5.4 1/2
MOOC8/5.4 1/2
Verdeeling van sodanige goederen als uijt den boedel van wijle Wilhelmina de Wit
 
83
MOOC8/5.45
MOOC8/5.45
Inventaris, mitsgaders taxatie van alle sodanige goederen, roerende en onroerende, schulden, inneschulden ende
wesmeer; als er sijn nagelaten en met ’er dood ontruijmt bij den landbouwer Jacob Mouton in gemeenschap beseten met
sijn naargelaten huijsvrouw Francina de Bevernagie.
 
84
MOOC8/5.95 Inventaris en vendurol Anna Maria Swart 25 Maart 1732
MOOC8/5.95 Inventaris en vendurol Anna Maria Swart 25 Maart 1732
 
85
MOOC8/5.96 Inventaris en vendurol Anna Maria Swart 1 Maart 1732
MOOC8/5.96 Inventaris en vendurol Anna Maria Swart 1 Maart 1732
 
86
MOOC8/50.1a
MOOC8/50.1a
Inventaris en Taksasie by die dood van Lucas Janse van Vuuren
 
87
MOOC8/50.1b
MOOC8/50.1b
Inventaris en Taksasie by die dood van Lucas Janse van Vuuren
 
88
MOOC8/50.1c
MOOC8/50.1c
Inventaris en Taksasie by die dood van Lucas Janse van Vuuren
 
89
MOOC8/52.14a
MOOC8/52.14a
Inventaris van die boedel van Catharina Elizabeth van der Merwe (1764 - 1796)
 
90
NGK Graaff-Reinet Huwelike 1806-1839 (G6 6-2) Bladsy 48-49
NGK Graaff-Reinet Huwelike 1806-1839 (G6 6-2) Bladsy 48-49
 
91
NGK Kaapstad Huwelike 1695-1712 Bladsy 109-110
NGK Kaapstad Huwelike 1695-1712 Bladsy 109-110
"South Africa, Dutch Reformed Church Registers (Cape Town Archives), 1660-1970 ," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DZN4-47W?cc=1478678&wc=M6GW-86F%3A49605401%2C49605402%2C49605403%2C49605404 : 21 May 2014), South Africa > Cape of Good Hope > Cape Town > Baptisms 1695-1712 > image 64 of 84; State…
 
92
NGK Kaapstad Notule. Doop, lidmate, gebooie, huwelike, ouderling, diakens 1665-1695 (G1 11) Bladsy 1-2
NGK Kaapstad Notule. Doop, lidmate, gebooie, huwelike, ouderling, diakens 1665-1695 (G1 11) Bladsy 1-2
"South Africa, Cape Province, Cape Town, church records, Baptisms, memberships, marriages, 1665-1695" databasis met beelde, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ML-49YZ-W?i=4&cat=2866837), 005437032 > beeld 5 van 63
 
93
NGK Kaapstad Notule. Doop, lidmate, gebooie, huwelike, ouderling, diakens 1665-1695 (G1 11) Bladsy 100-101
NGK Kaapstad Notule. Doop, lidmate, gebooie, huwelike, ouderling, diakens 1665-1695 (G1 11) Bladsy 100-101
South Africa, Cape Province, Cape Town, church records, Baptisms, memberships, marriages, 1665-1695 databasis met beelde, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ML-49BM-Q?i=55&cat=2866837), 005437032 > beeld 56 van 63
 
94
NGK Kaapstad Notule. Doop, lidmate, gebooie, huwelike, ouderling, diakens 1665-1695 (G1 11) Bladsy 102-103
NGK Kaapstad Notule. Doop, lidmate, gebooie, huwelike, ouderling, diakens 1665-1695 (G1 11) Bladsy 102-103
South Africa, Cape Province, Cape Town, church records, Baptisms, memberships, marriages, 1665-1695 databasis met beelde, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ML-49T1-D?i=56&cat=2866837), 005437032 > beeld 57 van 63
 
95
NGK Kaapstad Notule. Doop, lidmate, gebooie, huwelike, ouderling, diakens 1665-1695 (G1 11) Bladsy 104-105
NGK Kaapstad Notule. Doop, lidmate, gebooie, huwelike, ouderling, diakens 1665-1695 (G1 11) Bladsy 104-105
South Africa, Cape Province, Cape Town, church records, Baptisms, memberships, marriages, 1665-1695 databasis met beelde, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ML-49Y5-W?i=57&cat=2866837), 005437032 > beeld 58 van 63
 
96
NGK Kaapstad Notule. Doop, lidmate, gebooie, huwelike, ouderling, diakens 1665-1695 (G1 11) Bladsy 106-107
NGK Kaapstad Notule. Doop, lidmate, gebooie, huwelike, ouderling, diakens 1665-1695 (G1 11) Bladsy 106-107
South Africa, Cape Province, Cape Town, church records, Baptisms, memberships, marriages, 1665-1695 databasis met beelde, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ML-49Y5-L?i=58&cat=2866837), 005437032 > beeld 59 van 63
 
97
NGK Kaapstad Notule. Doop, lidmate, gebooie, huwelike, ouderling, diakens 1665-1695 (G1 11) Bladsy 108-109
NGK Kaapstad Notule. Doop, lidmate, gebooie, huwelike, ouderling, diakens 1665-1695 (G1 11) Bladsy 108-109
South Africa, Cape Province, Cape Town, church records, Baptisms, memberships, marriages, 1665-1695 databasis met beelde, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ML-49YG-2?i=59&cat=2866837), 005437032 > beeld 60 van 63
 
98
NGK Kaapstad Notule. Doop, lidmate, gebooie, huwelike, ouderling, diakens 1665-1695 (G1 11) Bladsy 11-12
NGK Kaapstad Notule. Doop, lidmate, gebooie, huwelike, ouderling, diakens 1665-1695 (G1 11) Bladsy 11-12
South Africa, Cape Province, Cape Town, church records, Baptisms, memberships, marriages, 1665-1695 databasis met beelde, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ML-49TT-B?i=9&cat=2866837), 005437032 > beeld 10 van 63
 
99
NGK Kaapstad Notule. Doop, lidmate, gebooie, huwelike, ouderling, diakens 1665-1695 (G1 11) Bladsy 110-111
NGK Kaapstad Notule. Doop, lidmate, gebooie, huwelike, ouderling, diakens 1665-1695 (G1 11) Bladsy 110-111
South Africa, Cape Province, Cape Town, church records, Baptisms, memberships, marriages, 1665-1695 databasis met beelde, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ML-49TB-W?i=60&cat=2866837), 005437032 > beeld 61 van 63
 
100
NGK Kaapstad Notule. Doop, lidmate, gebooie, huwelike, ouderling, diakens 1665-1695 (G1 11) Bladsy 112-113
NGK Kaapstad Notule. Doop, lidmate, gebooie, huwelike, ouderling, diakens 1665-1695 (G1 11) Bladsy 112-113
South Africa, Cape Province, Cape Town, church records, Baptisms, memberships, marriages, 1665-1695 databasis met beelde, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ML-49TT-9?i=61&cat=2866837), 005437032 > beeld 62 van 63
 

    «Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»