Wat is Nuut (afgelope 60 dae)


Dokumente

 Duim   Beskrywing   Geskakel aan   Laaste Opgedateer 
MOOC8/52.14a
MOOC8/52.14a
Inventaries van die boedel van Catharina Elizabeth van der Merwe (1764 - 1796) 
  4 Jun 2023
MOOC8/5.45
MOOC8/5.45
Inventaris, mitsgaders taxatie van alle sodanige goederen, roerende en onroerende, schulden, inneschulden ende
wesmeer; als er sijn nagelaten en met ’er dood ontruijmt bij den landbouwer Jacob Mouton in gemeenschap beseten met
sijn naargelaten huijsvrouw Francina de Bevernagie. 
  12 Apr 2023
Akte Steenwerp Nr 20 (Steenwerk)
Akte Steenwerp Nr 20 (Steenwerk)
Geregistreer op die naam van Jacques Mouton op 15 Julie 1720. 
  12 Apr 2023

Individue

 ID   Van, Naam(e)   Gebore/Gedoop   Lokasie   Laaste Opgedateer 
I2749 
Jacobs, Anna Johanna Francina 
* Voor 10 Aug 1777  Distrik Drakenstein  4 Jun 2023
I2748 
Erasmus, Martha Francina 
   4 Jun 2023
I2747 
Jacobs, Daniel 
* ca 1747   4 Jun 2023
I7426 
Snyman, Christoffel Frans 
   4 Jun 2023
I181 
van der Merwe, Catharina Elizabeth 
* Voor 21 Apr 1764  Distrik Tulbagh  4 Jun 2023
I6445 
van der Merwe, Sophia 
* Voor 1 Des 1743   4 Jun 2023
I7425 
Erasmus, Rasmus 
* Voor 28 Jun 1735  Distrik Drakenstein  4 Jun 2023
I174 
Scholtz, Joachim 
* Voor 15 Mrt 1761  De Rogge Cloof, Distrik Sutherland  4 Jun 2023
I184 
Scholtz, Catharina Elizabeth Sophia 
* 21 Jan 1789  Distrik Tulbagh  4 Jun 2023
I185 
Scholtz, Daniel Johannes Jacobus 
* Voor 11 Des 1801  Distrik Stellenbosch  4 Jun 2023

Gesinne
          
 ID   Man ID   Man se Naam   Vrou ID   Mother's Name   Getroud   Laaste Opgedateer 
 F2194 
 I7426  Christoffel Frans Snyman  I2749  Anna Johanna Francina Jacobs  30 Nov 1806  4 Jun 2023
 F854 
 I174  Joachim Scholtz  I2749  Anna Johanna Francina Jacobs  9 Okt 1796  4 Jun 2023
 F52 
 I174  Joachim Scholtz  I181  Catharina Elizabeth van der Merwe  22 Apr 1781  4 Jun 2023
 F2193 
 I7425  Rasmus Erasmus  I6445  Sophia van der Merwe  1787  4 Jun 2023
 F2192 
 I7422  Ockert Casper Coetzee  I7405  Elsje van Wyk  25 Nov 1759  4 Jun 2023
 F2190 
 I7414  Cornelis Coetzee  I7418  Geertruy Gerrits  25 Des 1740  4 Jun 2023
 F2191 
 I7414  Cornelis Coetzee  I7419  Aletta Lubbe  15 Des 1750  4 Jun 2023
 F2189 
 I7406  Dirk Coetzee  I7407  Sara van der Schulp    4 Jun 2023
 F2188 
 I1612  Gerrit van Wyk  I7404  Maria Provo  25 Mrt 1731  4 Jun 2023
 F2187 
 I7402  Abraham van Wyk  I7403  Christina Maria van Zyl  30 Okt 1757  4 Jun 2023