Nuwe Boekmerk

Notas


Resultate 3,051 tot 3,100 van 3,253

      «Vorige «1 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Volgende»

 #   Notas   Geskakel aan 
3051 Op 6 Nov 1825 trou Gerrit Stephanus Gouws opnuut met Margaretha Dorothea Malan, Geertruy was dus toe reeds oorlede. 'n Gesamentlike testament vir haar en Gerrit is in 1825 geliasseer (KAB, MOOC 7/1/95) Swanepoel, Geertruy Margaretha (I2453)
 
3052 Op 8 April 1729, "de Clocke vier úúren", verskyn Joachim Scholtz en Anna Maria Swart voor die sekretaris Josephus de Grandprez om 'n testamement op te stel. Buiten die gewone formaliteite rond die verdeling van roerende en ontroerende goedere sou die een of die ander tot sterwe kom, word daar ook op voorhand 'n bedrag van 100 Riksdaalders toegeken aan Maria Roos (Raessen) die dogter uit die verhouding tussen Anna Maria Swart en Stoote Heinrich Raessen en word Joachim aangestel as voog van Christina Strang, sou Anna Maria voor hom sterf. Beide die testateure teken met 'n kruisie. Scholtz, Joachim (I163)
 
3053 Op 8 April 1729, "de Clocke vier úúren", verskyn Joachim Scholtz en Anna Maria Swart voor die sekretaris Josephus de Grandprez om 'n testamement op te stel. Buiten die gewone formaliteite rond die verdeling van roerende en ontroerende goedere sou die een of die ander tot sterwe kom, word daar ook op voorhand 'n bedrag van 100 Riksdaalders toegeken aan Maria Roos (Raessen) die dogter uit die verhouding tussen Anna Maria Swart en Stoote Heinrich Raessen en word Joachim aangestel as voog van Christina Strang, sou Anna Maria voor hom sterf. Beide die testateure teken met 'n kruisie. Swart, Anna Maria (I164)
 
3054 Op die aand van 10 April 1671 word die veel belowende loopbaan van Cornelis de Cretser, Secunde aan die Kaap die Goeie Hoop, op geweldadige noot kortgeknip.

Kort van tevore het die fluit Wimmenium uit Batavia aan die Kaap aangekom onder bevel van skipper Adriaen Drom. Aan boord van die Wimmenium was ook passasier en onderskipper Isaacq Fonteyn. Op die noodlottige aand word beide Drom en Fonteyn aan huis van Cornelis de Cretser onthaal. Na afloop van die maaltyd geniet die drie Here nog saam 'n pyp en 'n glasie wyn toe daar ineens groot rusie tussen Drom en Fonteyn ontstaan. Ten spyte van vermanings deur de Cretser dat Adriean Drom nie in 'n geveg in sy huis betrokke moet raak nie, word Drom se dreigemente teenoor Fonteyn steeds hewiger. As Drom uiteindelik sy degen trek, staan de Cretser op om Fonteyn te beskerm maar word self swaar gewond as Drom vir Fonteyn mis steek en sy gasheer tref.

De Cretser is nou self woedend, en al bloei sy wond erg, moet hy deur sy dienaars gekeer word om Drom nie met sy dolk aan te val nie. Die dienaars neem de Cretser na 'n aangrensende kamer waar hulle sy wond verbind. Ondertussen begin die wond opnuut erg te bloei, waarop de Cretser in hewige woede 'n degen gryp, na die aangrensende kamer hardloop en Adriean Drom op slag dood steek.

Groot konsternasie heers in die nedersetting. Al word die poort van die Kasteel gesluit, verdwyn de Cretser soos 'n speld en ruiters wat in die nag uit gestuur word kan geen spoor van hom vind nie.

Hy is waarskynkik met behulp van Kapenaars wat simpatiek teenoor hom was gehelp om op 'n onbekende skip na Nederland terug te keer, want in 1673 doen hy weer aansoek by die Here XVII om terug in diens te tree. Die Here van die VOC het reeds die simpatieke berigte uit die Kaap ontvang oor die omstandighede rond de Cretser se misdryf, en stem toe dat hy weer terug mag keer en in sy ou pos mag voortgaan op voorwaarde dat hy "zich bij de competente rechter aldaar (de Raad van Justitie) voor zijn gedragingen kon rehabiliteren".

De Cretser vertrek op 30 April 1674 op die Stermeer vanuit Texel, maar nog 'n groter ramp volg as die skip gekaap word en hy as 'n gevangene in Algerië op eindig. In 'n brief van 18 September 1675 meld die Here XVII dat De Cretser nog in Algerië vertoef. Hy is daar oorlede, word daar tenslotte op 11 Mei 1677 in 'n brief van de Kamer Amsterdam vermeld. 
de Cretser, Secunde Cornelis (I6028)
 
3055 Op die kennisgewing van sy dood word aangegee dat hy op die vyftiende September 1952 oorlede is, maar op sy grafsteen word die sterfdatum as die veertiende weergegee. Gouws, Marthinus Gerhardus (I95)
 
3056 Op die sterfkennis van die moeder word die kind aangegee as 'n suigeling wat reeds oorlede is. Vermoedelik is die kind kort na geboorte oorlede en is die moeder ook gedurende die geboorte of kort daarna oorlede.  Scholtz, Vroegoorlede kind (I4812)
 
3057 Op die sterfkennis van sy vrou word aangegee dat hy ca 1852 oorlede is. Sy dogter is op 24 April 1854 gebore, hy is dus eerder ca 1853/1854 oorlede. Gouws, Ockert Stephanus (I2498)
 
3058 Op die sterfkennis word daar verkeerd aangegee dat haar nooiensvan Swiegers was. Dit was inderwaarheid die nooienvan van haar moeder Johanna Sophia Swiegers. Scholtz, Gesina Maria Susanna (I1546)
 
3059 Op haar grafsteen word die geboortedatum 25 September 1840 aangegee, die doopinskrywing wys egter 24 September 1839. Hofmeyr, Margaretha Johanna (I6733)
 
3060 Op haar sterfkennis word aangegee dat sy 65 jaar, sewe maande en 8 dae ten tyde van haar dood op 11 Aug 1855 was. Die berekende datum is daarom 3 Jul 1789, maar die geboortedatum op haar doopinskrywing word hier gebruik. Willemse, Anna Sibella (I2638)
 
3061 Op haar sterfkennis word haar ouderdom aangegee as 53 ten tyde van haar dood. Sy was inderwaarheid 45 Jaar en 25 dae met haar dood. Smit, Anna Johanna (I94)
 
3062 Op sy grafsteen word sy sterfdatum foutief aangegee as 1912. Scholtz, Clerke Burton (I6867)
 
3063 Op sy sterfkennis wat in 1906 pas ingevul is, word sy voorname verkeerdelik as Pieter Andries aangegee. Op sy grafsteen was dit agter korrek aangebring as Pieter Johannes. Gouws, Pieter Johannes (I50)
 
3064 Op sy sterfkennis word sy geboorteplek aangegee as "Baden on the Rhyn". Verwys waarskynlik na de stad Baden-Baden wat tot die 1930's nog net as Baden bekend was en aan die Rynrivier geleë is. Knap, Johan Leopold (I2364)
 
3065 Opgaaf 1829, Wyk Buffelshoek, Distrik Beaufort-Wes: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTBG-9RVH?i=79&cc=1935348&cat=2030755 Gouws, Marthinus (I1778)
 
3066 Opgaaf 1829, Wyk Swartberg, Distrik Beaufort: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TBG-9TZP?i=29&cc=1935348&cat=2030755 Gouws, Willem Johannes (I1228)
 
3067 Opgaafrol Stellenbosch - https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSK8-K8S1?i=6&cat=17063 Immelman, Justus Ludolph (I309)
 
3068 Peetouers was Daniel Jacob en Marie de Vos Jacob, Daniel (I776)
 
3069 Peetouers was waarskynlik sy oom aan moederskant Jean de Vos en tante aan vaderskant Jeanne JacobJacob, Pierre (I774)
 
3070 Per ongeluk dood verbrand van der Westhuizen, Hester Elizabeth Gertruida (I289)
 
3071 Peritonitis https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-956Q-9752?i=6&wc=Q81G-Z1P%3A139968201%2C140871801&cc=1779109
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C91X-G9Q4-T?i=676&cat=615858 
Maritz, Jan Jacob (I324)
 
3072 Personal Details
Name: Mr Barend Petrus de Beer
Born in camp? No
Date death: 10/08/1902
Place of death: Heidelberg RC
Age died: 86 years 4 months
Died in camp? Yes
Cause of death: senility & hypostatic pneumonia
Gender: male
Race: White
Marital status: married
Nationality: Transvaal
Occupation: bywoner
Registration as head of family: Yes
Unique ID: 117675
Camp History
Name: Standerton RC


Name: Heidelberg RC
Age arrival: 85
Date arrival: 01/11/1901
Age departure: 86
Date departure: 10/08/1902
Reason departure: death
Tent number: 858, 821
Farm History
Name: Algaatsfontein / Holgatfontein / Holgatsfontein / Holgatzfontein
District: Heidelberg

Name: Vlaakfontein / Vlakfontein (HA Vlakfontein)
District: Heidelberg
Relationships
Mr Barend Petrus de Beer
is the father of Mrs Barend Petrus de Beer
Sources
Title: RS 25 Transvaal DL
Type: Death lists
Location: National Archives, Pretoria
Reference No.: 25
Notes: p.17
Title: TKP 104 Tvl Government Gazette
Type: Transvaal Government Gazette
Location: National Archives, Pretoria
Reference No.: TKP 104
Dates: Jul-Dec 1901
Notes: 5/9/1902, p.1339
Title: DBC 59 Heidelberg CR
Location: Transvaal
Notes: p.D 07

https://www2.lib.uct.ac.za/mss/bccd/obccd/pub_view.php?pg=person&PersonID=117675 
de Beer, Barend Petrus (I3902)
 
3073 Personal Details
Name: Master Daniel Christian Phil Holliday
Other Names: child of D Holliday
Born in camp? No
Place of death: Mafeking RC
Age died: 3 months
Died in camp? Yes
Cause of death: enteric catarrh & general debility
Gender: male
Race: white
Marital status: single
Nationality: Transvaal
Registration as child: Yes
Unique ID: 65040
Camp History
Name: Mafeking RC
Age arrival: .25
Date arrival: 02/06/1901
Tent number: T 119 C
Relationships
Master Daniel Christian Phil Holliday (child of D Holliday)
is the son of Mr Pieter Jacobus Holliday
Sources
Title: TKP 101 Tvl Government Gazette
Type: Transvaal Government Gazette
Location: National Archives, Pretoria
Reference No.: 101
Dates: 1901
Notes: 7/8/1901, p.1259
Title: DBC 158 Mafeking CR
Type: Camp register
Location: National Archives, Pretoria
Notes: 87
 
Holliday, Daniël Christiaan Philippus (I823)
 
3074 Pieter Andries word nie aangegee in die testament of sterfkennis van sy vader Johannes Petrus Gouws nie. In die Drakensteinse opgaafrol vir 1782 word daar ook geen seun aangegee vir Johannes Petrus Gouws nie. Dit is daarom waarskynlik dat hy reeds voor die opgaaf van 1782 oorlede is. Pas in die opgaafrol vir die jaar 1784 word daar 'n enkel seun vir Johannes Petrus Gouws en sy vrou Helena Visagie aangegee. Dit is waarskynlik hul tweede seun Isaac Stephanus Gouws wat in 1783 gebore is en wel in die testament en sterfkennis van sy vader aangegee is. Gouws, Pieter Andries (I49)
 
3075 Pieter Coenraad van der Westhuizen * 12/4/1822 ≈ 31/3/1823 Graaff-Reinet sv. Nicolaas Johannes van der Weshuizen en Anna Maria Steenkamp Getuigen Johannes David Griesel, Elizabeth Maria Steenkam, Christiaan Stephanus Herbst https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSKD-Y33V-9?i≈765&cat≈959223 van der Westhuizen, Pieter Coenraad (I861)
 
3076 Pieter het vermoedelik in dieselfde trekgelskap as sy seun Marthinus Gerhardus getrek.

Hy het hom op die plaas Assagaaidrift gevestig in 1840. Volgens die titelakte wat in 1842 toegeken was word ook na die plaas verwys as "Assegaaijhoute Wagen Drift". Op die plaas het hy 'n huis gebou en 'n watervoor vanuit die Klein Tugela aangelê. Na twee jaar moes hy egter die plaas ontruim weens volgehoue strooptogte deur die boesmans waarna hy hom in Pietermaritzburg gevestig het. 
Gouws, Pieter Andries (I1195)
 
3077 Platrand Burgermonument - https://www.graves-at-eggsa.org/main.php?g2_itemId=1133787&g2_imageViewsIndex=1
Vrouemonument Bloemfontein - https://www.graves-at-eggsa.org/main.php?g2_itemId=2625814 
Heinemann, Gabriel Jacobus (I916)
 
3078 Princesse Roijael Soldijboek Feb 1661: https://www.nationaalarchief.nl/en/research/archive/1.04.02/invnr/3996/file/NL-HaNA_1.04.02_3996_0706 Gildehaus, Albert Barendsz (I6700)
 
3079 Reference no.: MOOC8/4.39
Testator(s):
Sara Goos
9 December 1722
H:k Swellengrebel
Staat en inventaris mitsgaders taxatie der goederen naargelaten en met 'er dood ontruijmt bij wijlen Sara G[
..... ] ten voordeele van haar m[ ..... ] Christiaan Gobregs ter een[ ..... ] en
haar minderjarige zoontje An[ ..... ] Gobregs oud 3 j:r 6 maand ter ander[ ..... ] zijde
http://databases.tanap.net/mooc/make_pdf.cfm?output=pdf&id=MOOC8/4.39 
Gauch, Sara (I9)
 
3080 Rou diens vir Wyle Jeannie Scholtz die 23 Maart 2018 by die NG Goedehoop Kerk, Stanford Str Secunda om 11h00. Russouw, Janette Louis (I5631)
 
3081 Rudolf Cornelis van der Westhuizen * 24/1/1834 ≈ 14/5/1835 Graaff-Reinet sv. Nicolaas Johannes van der Weshuizen en Anna Maria Steenkamp Getuigen Johannes Nicolaas de Beer, Engela Catharina Kruger https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSKD-Y2J1?i=572
 
van der Westhuizen, Rudolf Cornelis (I867)
 
3082 SAF gee die doopdatum foutief aan as 13 Oktober 1787. Jansen, Barend Nicolaas (I7328)
 
3083 SAF gee die huweliksdatum foutief aan as 11 Januarie 1824. Familie: Andries Gouws / Elizabeth Cornelia Pretorius (F533)
 
3084 SAF gee haar foutief aan as eerste en laaste dogter van Daniel Johannes Jacobus Scholtz en Catharina Elizabeth Snyders. Scholtz, Anna Johanna Francina (I1589)
 
3085 SAF gee hom aan as k.v. Johannes Jurgen Scholtz en Catharina Margaretha Krige. Geen bronne kon gevind word om die koppeling te staaf nie. Scholtz, Frederik Jacobus (I8024)
 
3086 SAF meld 'n dogter Christina Joachimina Scholtz * 25.8.1828 (een v. tweeling) Graaff-Reinet ≈28.6.1829 † Richmond 24.7.1865. In die doopboek van Graaff-Reinet is die doop van die laaste dogter Engela Francina op 28.6.1829 wel opgeneem met die geboortedatum 25.8.1828, maar daar is geen melding van 'n tweelingsuster nie. Familie: Joachim Hermanus Scholtz / Anna Jacoba Kruger (F53)
 
3087 SAF meld 'n seun f5 Petrus Lourens * 10.1.1847 † c. 1852, maar van die kind is daar geen inligting gevind nie. Familie: Kommandant Pieter Ernst Scholtz / Johanna Sophia Strauss (F806)
 
3088 SAF vermeld 'n dogter Anna wat op 25 April 1726 gedoop sou wees. Sommige sekondêre bronne vermeld dat sy aan Drakenstein gedoop is. Daar is egter geen vermelding vir die doop van 'n Anna Gouws op die datum, nog in die Drakensteinse doopregister, nog in die doopregisters van Kaapstad en Stellenbosch. Op die 25ste April 1726 is daar trouens geen kinders in enige van die gemeentes gedoop nie. Familie: Pieter Gouws / Johanna Oosthuizen (F43)
 
3089 Scotland Births and Baptisms, 1564-1950: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XTXJ-KH1 Forbes, William (I7632)
 
3090 Sekretaris van die Politieke Raad. van der Helm, Pieter (I4254)
 
3091 Silikose: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C9BY-T9DJ-W?i=328&cc=2998108&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AW7J8-2NPZ Gouws, Charles Comfris (I1837)
 
3092 SK - https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C91Q-6916-K?i=108&cc=2521616&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQ2HT-G4GK

KS - https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G5NQ-STJX?i=9&cc=1779109&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AWFMZ-W3W2 
Booysen, Rachel Catharina Gerharda (I4048)
 
3093 SK - https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C91Q-N48L-T?i=183&cc=2517051&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQP7L-SGY8
KS - https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-95F4-9BTG?i=2394&cc=1779109&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQ2QM-NS5B 
Scholtz, Anna Margaretha Wilhelmina (I5253)
 
3094 SK - https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C9BY-49G3-H?i=282&cc=2521616&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQ2HT-N74T

KS - https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G5D5-3PF?i=161&cc=1779109&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A7B4B-BMPZ 
Scholtz, Joachim Hermanus (I4045)
 
3095 SK - https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C9BY-71PM?i=1137&cc=2521616&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQ2HT-KBGT

KS - https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-Y3QQ-BDQ?i=36&cc=1779109&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQLX3-38KZ 
Scholtz, Joachim Hermanus (I1545)
 
3096 SK - https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C9BY-H5KB?i=538&cc=2521616&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQ2HT-NPXF
KS - https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G5DK-9CJP?i=76&cc=1779109&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQY9L-1HPZ 
Scholtz, Jacobus Fredrik (I1093)
 
3097 SK - https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9LW-J991-T?cc=3040532&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A7TCK-X3N2
KS - https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939Z-5QTC-M?i=1473&cc=1779109&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A4SGH-M6W2
BCCD - https://www2.lib.uct.ac.za/mss/bccd/Person/74214/Johannes_Hendrik_de_Wet/ 
de Wet, Johannes Hendrikus (I5236)
 
3098 SK MOK 1903 - https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSQ8-S371-L?i=254&cc=2517051&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQPWV-DTTB
SK TAB MHG 1914 - https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS3F-FSJ5-J?i=523&cc=2520237 
Heinemann, Gabriel Jacobus (I916)
 
3099 SK: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C91Q-F7K2-G?i=1298&cc=2521616&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQ2HT-5K5D
KS: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G5FY-9F1W?i=1003&cc=1779109&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQP82-M9WX 
Cloete, Gert Petrus Jacobus (I5351)
 
3100 SK: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C91Q-M9FP-D?view=index&action=view
KS: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G5FH-J4V?view=index&action=view 
Naude, Elizabeth Catharina Susanna (I5426)
 

      «Vorige «1 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Volgende»