Nuwe Boekmerk

 Begraafplase en Grafstene


Geen Begraafplaas

 Duim Beskrywing Status Lokasie Naam (Oorlede/Begrawe)
Grafsteen Elizabeth McLean 1856-1927 en Walter Shanks 1855-1939
Grafsteen Elizabeth McLean 1856-1927 en Walter Shanks 1855-1939
 
    Elizabeth Stewart Mclean († 14 Aug 1927)
Walter Shanks († 2 Jul 1939)
 
Grafsteen Hendrik van der Merwe Scholtz 1893-1960 en Maria Johanna Greeff 1908-1947
Grafsteen Hendrik van der Merwe Scholtz 1893-1960 en Maria Johanna Greeff 1908-1947
 
    Maria Johanna Greeff († 12 Sep 1947)
Hendrik van der Merwe Scholtz († 24 Sep 1960)
 
Grafsteen Jacob Johannes Scholtz 1964-1986
Grafsteen Jacob Johannes Scholtz 1964-1986
 
    Jacob Johannes Scholtz († 18 Jun 1986)
 
Grafsteen Jan van Riebeeck 1619-1677
Grafsteen Jan van Riebeeck 1619-1677
Hier onder ligt begraven den E. Hr Iohan van Riebeeck Eerste Stichter der Colonie aan Cabo De Boa Esperance en oud Pre sident van Malacca Iongst Secretaris van de Hoge Rege ringe van India Obiit 18en Ia nuary Ao 1677 oud 58 Iaaren 
    Johan Anthonisz. van Riebeeck († 18 Jan 1677)
 
Grafsteen Jean Ferguson 1773-1833 en James Shanks 1761-1831
Grafsteen Jean Ferguson 1773-1833 en James Shanks 1761-1831
 
    Privaat († 13 Jan 1833)
Privaat († 27 Aug 1831)
 
Grafsteen Joachim Hermanus Scholtz 1783-1834
Grafsteen Joachim Hermanus Scholtz 1783-1834
Joachim is op die plaas Loshoek begrawe. Volgens sy kleinseun Mnr. G.P. Visser was hy op trek met vee vanaf Hanover toe hy op Lokshoek gesterf het. Die grafsteen is deur Mnr. Visser aan die Nasionale Museum in Bloemfontein geskenk en word bewaar met die verwyssingsnommer G451. Die foto van sy grafsteen is opgeneem uit Voortrekkerstamouers 1835-1845 van Prof. Jan C. Visagie. Die grafskrif lees as volg: "hier leg myn teer bemende man begrafe Joachim Scholtz op de 8[ste] maart anno 1834 Zalig is de doden inde heere sterf" 
    Joachim Hermanus Scholtz († 8 Mrt 1834)
 
Grafsteen Joachim Hermanus Scholtz 1873-1944
Grafsteen Joachim Hermanus Scholtz 1873-1944
 
    Joachim Hermanus Scholtz († 24 Des 1944)
 
Grafsteen Pieter Johannes Gouws 1808-1882
Grafsteen Pieter Johannes Gouws 1808-1882
 
    Pieter Johannes Gouws († 13 Des 1882)