Lys van Plekke: D


Wys grootste liggings beginnende met

' 1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wys alle plekke wat die volgende bevat:

Hoof Plekke Bladsy  |  Wys alle groot plekke

Lys van Plekke: D, alfabeties gesorteerd (aantal verwante gevalle in hakies):

Kliek op 'n plek om kleiner plekke te wys. Kliek op die 'Soek' ikoon om verwante individue te wys. Hitte Kaart

1. Dammetjies Find all individuals with events at this location
2. Daniëlskuil Find all individuals with events at this location
3. Danzig Find all individuals with events at this location
4. Dasseneiland Find all individuals with events at this location
5. De Aar Find all individuals with events at this location
6. De Draai Find all individuals with events at this location
7. De Draaij Find all individuals with events at this location
8. De Elandsvalleij Find all individuals with events at this location
9. De Goede Hoop Find all individuals with events at this location
10. De Kaffirs Hoek Find all individuals with events at this location
11. De Meern Find all individuals with events at this location
12. De Rust Find all individuals with events at this location
13. De Voorbaad Find all individuals with events at this location
14. Deben Find all individuals with events at this location
15. Deinze (2) Find all individuals with events at this location
16. Delareyville Find all individuals with events at this location
17. Delft Find all individuals with events at this location
18. Delftshaven Find all individuals with events at this location
19. Delmas Find all individuals with events at this location
20. Delportshoop Find all individuals with events at this location
21. Derby Find all individuals with events at this location
22. Dewetsdorp Find all individuals with events at this location
23. Diest Find all individuals with events at this location
24. DIistrik Standerton (1)
25. Dirkiesdorp Find all individuals with events at this location
26. Dirksland Find all individuals with events at this location
27. Disitrict Caledon (1)
28. dist. Kroonstad (1)
29. District Uitenhage (1)
30. Distrik Aberdeen (5) Find all individuals with events at this location
31. Distrik Barkly-Wes (4) Find all individuals with events at this location
32. Distrik Beaufort-Wes (5) Find all individuals with events at this location
33. Distrik Bethlehem (2)
34. Distrik Bethulie (3)
35. Distrik Bloemfontein (6)
36. Distrik Bloemhof (4)
37. Distrik Boshof (11) Find all individuals with events at this location
38. Distrik Bothaville (1)
39. Distrik Brandfort (1)
40. Distrik Bronhorstspruit (1)
41. Distrik Bultfontein (1)
42. Distrik Caledon (4) Find all individuals with events at this location
43. Distrik Christiana (1)
44. Distrik Clanwilliam (1)
45. Distrik Colesberg (3) Find all individuals with events at this location
46. Distrik Cradock (4) Find all individuals with events at this location
47. Distrik Danielskuil (1)
48. Distrik Dordrecht Find all individuals with events at this location
49. Distrik Douglas Find all individuals with events at this location
50. Distrik Drakenstein (2) Find all individuals with events at this location
51. Distrik Edenburg (1)
52. Distrik Ermelo (1)
53. Distrik Excelsior (1)
54. Distrik Fauresmith (3) Find all individuals with events at this location
   55. Distrik Ficksburg (1)
56. Distrik Frankfort (1)
57. Distrik George (5) Find all individuals with events at this location
58. Distrik Graaff-Reiner (1)
59. Distrik Graaff-Reinet (10) Find all individuals with events at this location
60. Distrik Grahamstad (1)
61. Distrik Griekwaland-Wes (9) Find all individuals with events at this location
62. Distrik Hanover (1)
63. Distrik Harrismith (2)
64. Distrik Hay (29)
65. Distrik Heidelberg (4)
66. Distrik Heilbron (3)
67. Distrik Herbert (10)
68. Distrik Hoopstad (2)
69. Distrik Hopetown (11) Find all individuals with events at this location
70. Distrik Jacobsdal (6) Find all individuals with events at this location
71. Distrik Jansenville (16) Find all individuals with events at this location
72. Distrik Kenhardt (2)
73. Distrik Kimberley (19) Find all individuals with events at this location
74. Distrik Klerksdorp (3)
75. Distrik Kroonstad (6) Find all individuals with events at this location
76. Distrik Krugersdorp (1)
77. Distrik Kuruman (5) Find all individuals with events at this location
78. Distrik Ladybrand (3)
79. Distrik Laingsburg (1)
80. Distrik Letaba (2)
81. Distrik Lichtenburg (11)
82. Distrik Lindley Find all individuals with events at this location
83. Distrik Lydenburg (2) Find all individuals with events at this location
84. Distrik Mafeking (5)
85. Distrik Marico (8) Find all individuals with events at this location
86. Distrik Middelburg (4)
87. Distrik Ohrigstad (1)
88. Distrik Orighstad Find all individuals with events at this location
89. Distrik Paarl (1)
90. Distrik Philippolis (1)
91. Distrik Philipstown (1)
92. Distrik Pietermaritzburg (1)
93. Distrik Pietersburg (3)
94. Distrik Postmasburg (1)
95. Distrik Potchefstroom (12) Find all individuals with events at this location
96. Distrik Pretoria (4)
97. Distrik Prieska (2)
98. Distrik Prins Albert (2) Find all individuals with events at this location
99. Distrik Queenstown (1)
100. Distrik Richmond (4) Find all individuals with events at this location
101. Distrik Roossenekal (1)
102. Distrik Rouxville (3)
103. Distrik Rustenburg (5)
104. Distrik Smithfield (2) Find all individuals with events at this location
105. Distrik Somerset-Oos (1)
106. Distrik Somerset-Wes Find all individuals with events at this location
107. Distrik Standerton (6) Find all individuals with events at this location
108. Distrik Stella (1)
   109. Distrik Stellenbosch (5) Find all individuals with events at this location
110. Distrik Steytlerville (1)
111. Distrik Sutherland (1)
112. Distrik Swartland Find all individuals with events at this location
113. Distrik Swellendam (5) Find all individuals with events at this location
114. Distrik Thaba 'Nchu (1)
115. Distrik Tulbagh Find all individuals with events at this location
116. Distrik Uitenhage (21) Find all individuals with events at this location
117. Distrik Uniondale (6)
118. Distrik Ventersdorp (2)
119. Distrik Vereeniging (1)
120. Distrik Victoria-Wes (4)
121. Distrik Volksrust (2)
122. Distrik Vryburg (2)
123. Distrik Wakkerstroom (1)
124. Distrik Waterberg (2)
125. Distrik Wepener (1)
126. Distrik Westonaria (1)
127. Distrik Willowmore (4)
128. Distrik Winburg (4)
129. Distrik Wolmaransstad (4)
130. Distrik Zeerust (1)
131. Distrik. Fauresmith (1)
132. Distrik. Potchefstroom (1)
133. Distrikt Wolmaransstad (1)
134. Doesburg Find all individuals with events at this location
135. Donnement Find all individuals with events at this location
136. Doornbult Find all individuals with events at this location
137. Doornbult-Wes Find all individuals with events at this location
138. Doornfontein Find all individuals with events at this location
139. Doornkop Find all individuals with events at this location
140. Doornlaagte Find all individuals with events at this location
141. Doornrandjies Find all individuals with events at this location
142. Doornspruit (1)
143. Dordrecht Find all individuals with events at this location
144. Doringnek Find all individuals with events at this location
145. Dorsfontein Find all individuals with events at this location
146. Dortmunt Find all individuals with events at this location
147. Douglas Find all individuals with events at this location
148. Drakenstein Find all individuals with events at this location
149. Dresden Find all individuals with events at this location
150. Driebergen (2) Find all individuals with events at this location
151. Driefontein Find all individuals with events at this location
152. Driekuil Find all individuals with events at this location
153. Dristrik Gerbert (1)
154. Droogefontein Find all individuals with events at this location
155. Duinkerken Find all individuals with events at this location
156. Duits-Suidwes-Afrika Find all individuals with events at this location
157. Duitsland (1)
158. Duivenhoksrivier Find all individuals with events at this location
159. Durban Find all individuals with events at this location
160. Dutoitspan Find all individuals with events at this location
161. Dutoitspan begraafplaas Find all individuals with events at this location