Nuwe Boekmerk
Elisabeth Scholtz

Elisabeth Scholtz

Vroulik 1751 - 1814  (63 jare)

 

Download PDF




MOOC8/31.40

Inventaris van alle zodanige goederen en effecten, slaaven, baaten en lasten behoorende tot de nalaatenschap van wylen Elisabeth Scholtz weduwe van wylen den burger Gerrit Matthys van Wyk en door haar op den 30:e September 1814 ab intestato met de dood ontruimd en nagelaaten zynde deezen inventaris geformeerd en in geschrifte gebragt door my Fungeerende Secret:s van het district Tulbagh ter praesentie der nagenoemde getuigen, mitsgaders ter op en aangaave van den burger Gerrit Jacobus van Wyk, by wien de overleedene heeft ingewoond, en den veldcommandant Jac:s Nel als zynde schoonzoon van voorn: wed:e wylen Gerrit Matthys van Wyk.


lĂȘernaamMOOC8-31.401.pdf
LĂȘergrootte18.08k
Geskakel aanElisabeth Scholtz