Nuwe Boekmerk

Dokumente

» Wys alles     «Vorige «1 ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... 255» Volgende»     » Skuifie vertoning

Word gelaai...
                                                                                       202
Verleend te beveelen en disponeeren
soo als hier onder sal werden gesegt,
doenen ’t selve uijt eijgen gemoeds bewee
ging sonder misleijding ofte indúc
tie van iemand ter weereld.
dan na Christelijke recommendatie
van Ziel en lichaam, resorteeren, Casseeren
en herroepen de Testateúren alle alsúlkre
Testamenten, Codicillen, ofte andere ma
kingen van uijterste wille die Zijlieden
voor dato deeses ’t zij een ieder in ’t
bijsonder ofte Co[nijcentim] mogte
hebben gepasseerd, niet begeerende dat
deselve ofte eenige van dien van gees de
minste kragt sullen weeses, maar ter
contratie moeten aangemerkt werden
of se nooijt waaren gemaakt.
Ende als nú ter wensen dispositie tree
dende soo verclaarden de Testateúren
voor af te legateeren vraachen ende
bespreeken aan Maria Roos dogter
van wijle den búrger Staat Roos
een somma van Een honderd Rdaal:s:
Voorts Verclaarde den Testateúr als geen
meer in ’t leven hebbende n[iets] [] []
vader nogte moeder nog kinderen [in]
[staande] [deeses] húwelijk verwekt te hebben []
[] tot zijne eenige
úniverseele ende algeheele Erfge
naam verkoozen, genomineert ende
ginstitúeert te hebben, gelijk Verkiest
nomineert ende institúeert mits
deeses zijne húijsvroúw de Testatri
ce in deeses, ende s
úlx in alle []
Zijne na te latene goederen soo
roerende als onroerende, hebbend
ende toekomende niets úijtgesond
dert, om na Zijn dood door Zijn
eenegen Erfgenaam voor altoos
gebrúijkt ende beseeten te wer
den

                                                                                       203
den, dog ingevalle de Heere haar
Testateúren met kinderen [uijt] den huwelijk quame te seegenen,
soo verclaarde den Testateúr zin
wille te Zijn dat de Testatrice in
deesen als dan met soodanige kind
ofte kinderen ieder in eqúale portie
súllen moeten erven, súlx dat [sij] Testa
teur soodanige, ofte kinderen tot zijne meede Erfgenaamen is in
stitueerden.
de Testatrice meede de [Novo] dispo
neerende, betúijgde Zij tot haar
eenige en algeheele erfgenaamen
te verkiesen en aan te stellen haaren
voor dogter Christina Strang in hú
welijk verwekt bij wijlen haaren
voort[]: man Carel Strang, en haaren
man den Testateúr in deeses, omme
alle haaren agter na te laatenen
goederen in gelijke portie te deelen
en Voor eeúwig als vrij en allodiaal
goed genooten te werden, met dien
Verstande nogtans dat bij aldien
de Testatrice staanen húwelijk
meerder kinderen bij den Testateúr
qúam te genereeren, soo verclaarde
Zij Testatrice dat in súlke gevalle
soodanige kind oft kinderen met
haare voorn: Erfgenaamen ieder
in eqúale portie haare nalaten
schap súllen moeten deelen.
Getuijgende de Testateúren weijders
haar wille en begeerte te Zijn, dat
de portie der kinderen in dit hún
húwelijk te verwecken, niet eerder
súllen moeten uijtgekeert werden,
voor dat deselve kinderen tot haare
mondige jaaren, húwelijken ofte
andere geapprobeerden staate súllen
zijn gekoomen, maar tot soo
lange


Testament Joachim Scholtz ca. 1690-1738 en Anna Maria Swart ca. 1683-1731 (CJ 2604 Bladsy 202-203)
Eienaar van die oorspronklikeAnnemarie Dreyer
lêernaamTestament Joachim Scholtz ca1690-1738 en Anna Maria Swart ca1683-1731 (CJ 2604 Bladsy 202-203).jpg
Lêergrootte1.02m
Grootte3648 x 2736
AlbumsTestament Joachim Scholtz ca. 1690-1738 en Anna Maria Swart ca. 1683-1731 (CJ 2604)

» Wys alles     «Vorige «1 ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... 255» Volgende»     » Skuifie vertoning