Nuwe Boekmerk

Dokumente

» Wys alles     «Vorige «1 ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... 255» Volgende»     » Skuifie vertoning

Word gelaai...
                                                             204
Lange onder den langst leevende moe
ten berústen, die voor ’t frúit genoot
van dien, de kinderen sal moeten ali
menteeren, onderhoúden en optre[e
den] tot tijd en wijle deselve ofte eener
van dien sal oft súllen gekoomen zijn
[]
[], ten jaare en staate voornmt
dog bij vertroúwing sal des langst
leevende verpligt weesen te kiesen
twee onbesprookene en eerlijke
mannen als toe siende voogden over
de kinderen en haaren Erfprotie
’t zij Vaderlijk ofte moederlijk, son
der dat deselve portie egter eerder
súllen behoeven uijkgekeert te wer
den als hier booven gemelt is.

Voorts verclaarden de Testateúren
malkanderen ook aan te stellen tot
Execúteúrs van dit Testament, mitgsg:as
Voogd ofte Voogdes over húnen na
te laatene kinderen, en dat met
alsúlke magt en aúthoriteijt als
alle Testamentaire Execúteúrs
toe hoort;
Gelijk de Testatrice ook getuijgde
tot Voogdes over haare Voormeld
Voordogter Christina Strang aan
te stellen en verkiesen Heeren
Weesmeesteren deeses steede, dewelke
mits deesen daar toe en verders niet versogt
worden [] voor ’t overige úijt des Tes
tateúrs boedel gese[k]údeert [] soo als ook
gesec[k]údeert[] word wel expres
seljk alle ampts en magistraats per
soonen die úijt hoofde haaren amp
ten sig met húnnen boedel soúden
kúnnen

                                                             205
kúnnen ofte willen bemoeijen [welke]
in [] den so[]
last in alle [] haar Eer
waarden voor die[n] en der fruits te []
men moeijte beleestelijk bedankende
bij deeses.
Alle ’t geen voornt: staat de Testa
teúren van woorde tot woorde klaar
en dúijdelijk voorgeleesen Zijnde, ver
claarden zij ’t selven te weesen, haar
Testament, laatste en úijterste wille
met begeerte dat daar voor valideeren
en effect sorteeren sal,het zij als
Testament solemineel, Codicil, gifte
ter saake des doods ofte soodanig
best als na regten sal kúnnen be
staan, alwaar ’t dat eenige gereqúi
seerde solemniteijten hier inne ge[per]
mitteert waaren, dewelke als gein
fereert hielden imploreerend over
súlx ’t úijtterste benefitie des zegtens.
Aldús verleeden ende getesteert
aan Cabo de goede Hoop, ten dage
maand, Jaare en úúre Voortz: ten
overstaan van de Clercqúes Johannes
Henricús Blanckenberg en Joa
chim Nicolaús Dessin als getuijgen
van goede geloove hier toe versogt.Testament Joachim Scholtz ca. 1690-1738 en Anna Maria Swart ca. 1683-1731 (CJ 2604 Bladsy 204-205)
Eienaar van die oorspronklikeAnnemarie Dreyer
lêernaamTestament Joachim Scholtz ca1690-1738 en Anna Maria Swart ca1683-1731 (CJ 2604 Bladsy 204-205).jpg
Lêergrootte1004.09k
Grootte3648 x 2736
AlbumsTestament Joachim Scholtz ca. 1690-1738 en Anna Maria Swart ca. 1683-1731 (CJ 2604)

» Wys alles     «Vorige «1 ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... 255» Volgende»     » Skuifie vertoning