Nuwe Boekmerk
André Gauch

André Gauch

Manlik 1659 - 1698  (39 jare)

 

1 2 3 4 Volgende»

Download PDF
MOOC8/1.37

Inventaris en taxatie der roerende en onroerende goederen nagelaten en met de dood ontruijmt bij den overledene vrijman van Drakensteijn Andries Goos voor en ten behoeven van sijn egte huijsvrouw Johanna Clercq: ter eener; en sijn vier egte kinderen ter anderen zijde: soo als deselve op dato deses bij de boedelhoutster voorn:t sijn op gesteld, en aan de vergadering van d' E:E: Weesmeesteren is overgelevert; bestaande in meenigte en prijs as volgd, namentlijk

ƒ ƒ
Een stuk land, waar op een huijsken leggende onder het gebied van Drakensteijn dog weijnig goed land daar bij om kooren te bouwen, gesteld op 1050
3 p:s paarden, waar van een oude merrhe, een jong veulentje en een wat grooten, op 120
1 partij oud smits gereetschap, het aanbeeltje geheel aan stukken, en het andere alle slegt 50
1 p:s slaav: maar nadien deselve 50 rd:rs nog moeten betaald worden; diend dit p:r memorie
weijnig huijsmeubeltjes, gesteld op 30
Somma ƒ1250
D' voorscheeven boedel is debet als volgd, te weeten
aan d' E: Comp:e over diversche schulden 300
aan Jan Lesserij 150 450
Dese lasten des boedels ten bedragen van ƒ450 afgetrokke van bovengenoemde ƒ1250 blijft het nette der selver ƒ800

Aldus ter vergadering van Weesm:ren aan Caap de Goede Hoop overgelevert zijnde den 9:en Junij a:o 1698:

Gecommitteerde Weesm:ren: Adriaen van Reede

Dit is de hand + teikening van Johanna de Clercq: voorsz:

In kennisse van mij: A: Coopman, Secret:s


lêernaamMOOC8-1.37.pdf
Lêergrootte3.36m
Geskakel aanJannetje de Clercq; André Gauch

1 2 3 4 Volgende»