Nuwe Boekmerk

Geskiedenis

» Wys alles     «Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 31» Volgende»     » Skuifie vertoning

Hermanus Scholtz (1753-1803), notas van Bertus Scholtz

Geskryf deur Johannes Albertus (Bertus) Scholtz (1907-1997), gedigitiseer en beskikbaar gestel deur Ian Scholtz.

Mens verwag dat Jan Joachim Scholtz sy oudste seun na sy vader sou vernoem het, soos die tradisie in daardie dae was. Sy ouer broer wat jonk oorlede was, was vernoem na ’n persoon uit die Paasen en Lever families. Blykbaar moes die verbintenis voortgeduur het want Jan Joachim se oudste seun word vernoem na Hermanus Paasen gebore 1725.

Waar sy ouers presies woonagtig was tydens sy geboorte, kon nie vasgestel word nie, maar die jaar na sy geboorte was hulle in die Roggeveld en later in die Bokkeveld. Blykbaar het hy in hierdie omgewing groot geword.

Op 12 November 1762 ontvang hy die weiregte op die plaas, "Brandwagt, gelegen achter het Roggeveld aan die Coup" (R.L.R. 18/1 bl. 7). Op 29 Oktober 1768 word kennis gegee dat hy die plaas verlaat het. Aangesien hy teen hierdie tyd nog ’n kind was, moes sy vader die plaas op sy naam geneem het om as bykomstige weiveld te gebruik.

In 1 Oktober 1776 registreer hy die weiregte oor die plaas "Matjes Cloof aan die Klipfonteijn gelegen in ’t middelste Roggeveld". Op 24 Februarie 1777 gee hy kennis dat hy die plaas verlaat het (R.L.R. 24/1, bl. 89).

Op 18 Februarie 1780 word die weiregte aan hom toegeken van die plaas, "De Wagenmakershoogte gelegen agter de Bokkeveld in die Coude Bokke Veld." Die plaas het hy in 1782 verlaat.

Op 15 Julie 1787 trou hy met die weduwee Esterhuyzen, wat al sedert 1750 op Klipfontein in die Roggeveld geboer het. Soos hierbo vermeld was Esterhuyzen se broer getroud met Hermanus se suster. Volgens die boek van ds. H.C. Hopkins - "Eeufees-Gedenkboek van die Ned. Geref. Kerk, Sutherland - 1855-1955" bl. 10, het die plaas na Johannes Esterhuyzen se dood op die naam van sy weduwee gekom.

Op 9 Januarie 1747 het Erasmus Smit die plaas "Canary Fonteijn" aan hom toegeken gekry (R.L.R. 15/1, bl. 24). Hy het die plaas later verlaat en op 7 Maart 1757 het Johannes Esterhuyzen die plaas beset. In 1776 was die plaas nog op sy naam. In 1789 word Hermanus, toe reeds met die weduwee Esterhuyzen getroud, aangee as die okkupeerder van die plaas. Die opstal van die huidige plaas Kanariesfontein is 6km noord-noord-wes vanaf die van die plaas Klipfontein. Albei is geleë op die walle van die Visrivier.

Drie jaar na sy huwelik het sy gade hom ontval d.i. 1790. Waar hy daarna woonagtig was kon nie vasgestel word nie, maar blykbaar was hy nog in die omgewing. Sy jonger broer, Joachim (b2c7) was toe ook nog in die Bokkeveld woonagtig.

In 1803 is hy te Stellenbosch, waar sy vader toe woonagtig was, oorlede. Geen oordrag van lidmaatskap na die gemeente Stellenbosch kon gevind word nie en bes moontlik het hy met siekte slegs tydelik na sy ouerhuis in Stellenbosch gegaan.

Hy was blykbaar baie bemind in die familie want telkemale is hy deur sy broers en susters as getuie by die doop van hulle kinders benoem. Sy jonger broer, Joachim, se seun Joachim (b2c7d1) verbind sy naam met die van Hermanus vir sy oudste seun en van hier af word die stamnaam Joachim Hermanus (b2c7d1e5).

Op 3 Maart 1803 het hy ’n testament laat opstel en daarin benoem hy sy vader, sy broers en susters uit die eerste huwelik van sy vader as sy erfgename (KAB, Stel. 18/21 Nr. 64). Die boedelrekening kon, egter nie gevind word nie.

Eienaar van die oorspronklikeBertus Scholtz, Ian Scholtz
Geskakel aanAnna Maria Jooste; Hermanus Scholtz

» Wys alles     «Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 31» Volgende»     » Skuifie vertoning