Nuwe Boekmerk

Geskiedenis

» Wys alles     «Vorige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 31» Volgende»     » Skuifie vertoning

Jacob Johannes Scholtz (1811-1891), notas van Bertus Scholtz

Geskryf deur Johannes Albertus (Bertus) Scholtz (1907-1997), gedigitiseer en beskikbaar gestel deur Ian Scholtz.

Gebore in die wyk Winterveld, vermoedelik op die plaas Caroluspoort, ’n paar kilometer buite die huidige De Aar. C.C. de Villiers gee nie sy naam aan nie alhoewel hy ouer is as twee van die broers wat vermeld word. Hy is volgens gewoonte, as tweede seun na sy moeder se vader, Jacob Johannes Kruger, vernoem. In die omgang word hy as Japie bekend.

Hy is aanvanklik met die Groot Trek oor die Oranje en op 6 Junie 1837 toe die Voortrekkers tussen die Vet- en die Sandrivier gestaan het, het hy die eerste Grondwet van die nuut gestigte Republiek opgestel. (Sien Voortrekkermense, Deel II, Gustav S. Preller bl. 101 en bl. 102. Sien ook Voortrekkermense Deel XI bylaag II bl. 299.)

Hy het ook die "Formuliere vir die inswering van Goewerneur P. Retief; President Rechter van die Raad van Polisie, Gert Maritz en voor andere Ed. Heeren vir voornoemde Raad; en voor deleeraar der Gereformeerde kerk en voor de Vrederechters: opgestel.

’n Verandering in die Formulier was voorgestel (bl. 104) en "De Heer J. Scholtz schreef dit punt des eeds in klad om hetzelve na de beëindiging in de gedane eed van de Governeur in te voegen." Die verandering was aangebring en was reg vir die eedaflegging op Sondag, 11 Junie.

Waar hy hom presies na deser gaan vestig het, is nie duidelik nie; dit is wel duidelik dat hy nie saam met Piet Retief na Natal getrek het nie. Vermoedelik het hy hom teruggetrek na dieSuid-Vrystaat, waar van sy broers hulle gevestig het. Sy moeder was nog op Caroluspoort, buite die huidige De Aar woonagtig en het onder die gemeente van Colesberg resorteer. Die mense langs die Onder-Rietrivier en die Modderrivier het die gewoonte gehad om hulle kinders op Colesberg te laat doop. Ds. Read van Colesberg het die kinders wel gedoop maar het sy misnoeë gewys deur nie die woonplekke van die mense aan te teken nie, maar net "over de grenzen" in te vul.

Waar hy sy opleiding ontvang het is ook nog nie duidelik nie. Dit is egter duidelik dat die kinders van Joachim Scholtz en sy vrou Anna Jacoba Kruger nie ongeletterd was nie; een, Joachim Jacobus het selfs rondreisende onderwyser geword.

LW: Die Grondwet wat "Japie" vir die Republiek van die Voortrekkers opgestel het, was die eerste republikeinse grondwet wat in gebruik geneem was, suid van die ewenaar.

Hy is op die ouderdom van 81-jaar op die plaas "Zanddrift" distrik Herbert, wat toe aan sy seun behoort het, oorlede.

Eienaar van die oorspronklikeBertus Scholtz, Ian Scholtz
Geskakel aanJacob Johannes Scholtz; Elizabeth Louisa Strauss

» Wys alles     «Vorige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 31» Volgende»     » Skuifie vertoning