Nuwe Boekmerk

NGK Kaapstad Notule: Doop, lidmate, gebooie, huwelike, ouderling, diakens 1665-1695 (G1 1/1)Broninligting