Nuwe Boekmerk

NGK Kaapstad Doop, huwelike, persone wat belydenis afgelê of ’n behoorlike attestaat getoon het 1695-1712 (G1 8/1)Broninligting