Anna Maria Swart

Anna Maria Swart

Vroulik 1683 - 1731  (~ 48 jare)

Persoonlike Inligting    |    Media    |    Bronne    |    Gebeurtenis Kaart    |    Almal    |    PDF

 • Naam Anna Maria Swart 
  • Die herkoms van stammoeder Anna Maria Swart lê nog versluier onder die dekmantel van die tyd. Uit die primêre bronne tot ons beskikking, weet ons dat sy waarskynlik voor 1712 reeds aan Kaap de Goede Hoop was en dat sy tot en met haar dood in 1732 die lewensmaat van 4 mans was.

   Op 22 Mei 1712 tree sy in die huwelik met Martin Meckelenburg (do [22 Meij 1712] Martin Meklenbúrg, van Cooningsbergen, Wedu met Anna Maria Swart, Jonge dogter van Stokholm, https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DZN4-47W?i=69&cc=1478678 ). Martin was reeds voor 1691 in die Kaap en afkomstig van Königsberg, 'n stad in die toenmalige Pruisse wat na die Tweede Wêreldoorlog hernoem is na Kaliningrad toe Oos-Pruisse onder Rusland en Pole verdeel is. Op 23 Oktober 1713 stel die egpaar 'n testament op waar Martin se ouderdom as 63 en Anna se ouderdom as 30 jaar aangegee word (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C9BY-J9ZQ-3?i=349&cat=64687). Uit die huwelik met Meckelenburg word een dogter gebore genaamd Engela (1715 13 8b., Gedoopten Engela, Ouders Martinús Meklenbúrg en Anna Maria Swart. Getúigen Olof berg en Anna de Coning, https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DZN4-WRD?i=5&cc=1478678). Martin is voor 31 Okotber 1717 oorlede en na haar word verwys as sy huisvrou (Inventaris van de goedere d' welke Marten van Mekelenborgh door de doot heeft ontruymt en nagelaten aan des selfs huijs vrouw Anna Maria Swart MOOC8/3.71 http://databases.tanap.net/mooc/main_article.cfm?id=MOOC8%2F3%2E71&freesearchkey=Mekelenborgh). Die dogter Engela moes vroeg gesterf het aangesien daar geen verdere verwysings na haar gevind kon word nie.

   Sy doop op 10 September 1719 saam met Stoote Heinrich Raessen (ook genaamd Staats Roos of Roesen) 'n dogter met die naam Maria ([10 7b:r 1719], Gedoopten. Maria., Ouders. Staats Roos, en Anna Maria Swart., Getúigen. Hans Jacob brits, en Dina Olivier., https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DZN4-WGK?i=10&cc=1478678). Volgens die inskrywing vir Stoote Heinrcih Raessen in die skeepsoldyboek van die Rozenburg was hy afkomstig van Barendorf en het hy op 28 Junie 1721 gesterf (1721 28 Junij ... Dat sonder testament te maken (nalatende voor ƒ311: - aan goedere n) is overleeden https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.04.02/inventaris?inventarisnr=5519&afbeelding=NL-HaNA_1.04.02_5519_0136&activeTab=gahetnascan). In die doopinskrywing vir Maria word nie aangegee dat die kind "onecht" was nie, maar aangesien Anna Maria in 1720 weer opnuut sou trou, kan ons aanneem dat sy en Raessen nie getroud was nie of dat die huwelik ontbind was voor 1721.

   Maria trou op 4 Augustus 1720 weer opnuut met Carel Strang, 'n Sweed uit Goteburg wie in 1709 op die skip Ellemeet aan die Kaap geland het (In 't Schip Ellemeet voor Kamer Zeeland, Carel Strang van gottenburg bosschieter niet vermaakt http://proxy.handle.net/10648/7b0b25e2-c3a7-1089-4e2a-fbb9ad98d749). Uit die huwelik word 2 kinders gedoop, Christina op 14 September 1721 ([14 7b:r 1721], Gedoopten. Christina., Ouders. Carel Strang, en Anna Maria Swart., Getúigen. Jacob Krúger, en Johanna Kemp., https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DZN4-W5L?i=12&cc=1478678) en Sofia op 26 September 1723 (Sofia, de Vader Carel Strang, de Moeder Anna Maria Swart getú Walmar van den Brinck 26 7br 1723, https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6LWL-SZ?i=84&cc=1478678). Carel ontval haar gedurende 1725 of vroeg in 1726 en in die boedelrekening word na haar verwys as sy vrou (Inventaris van den boedel en goederen naargelaten en met 'er dood ontruijmt door wijle den burger Carel Strang ten voordeele van sijn nagelatene vrouw Anna Maria Swart ter eener en... MOOC8/4.77, http://databases.tanap.net/mooc/main_article.cfm?id=MOOC8%2F4%2E77&freesearchkey=Strang)

   Joachim Scholtz is haar 4de lewensmaat met wie sy op 3 Augustus 1727 in die huwelik tree. Uit die huwelik sou 2 seuns gebore word, Johannes Paassen in 1727 and Jan Joachim in 1730.

   Anna Maria moes in ongeveer 1732 gesterf het aangesien daar 'n boedelrekening vir haar is op 1 Maart 1732 (den 1:e Maart 1732 aan de meestbiedende zijn verkogt, naargelaten en met ’er dood ontruijmt door Anna Maria Swart van den landbouwer Jochem Scholts... MOOC8/5.96, http://databases.tanap.net/mooc/main_article.cfm?id=MOOC8%2F5%2E96&freesearchkey=Swart). In vroeëre kontrake wat sy namens Meckelenburg en Stang aan die Kaap geteken het (referensie Annemarie Dreyer) word daar aangegee dat sy in 1683 gebore was. Sy was dus ten tyde van haar dood ongeveer 49 jaar oud, en het 'n vol lewe gelei met 4 lewensmaats en 6 kinders in 'n landstreek ver verwyder van haar land van herkoms.

   Hoe sy aan die Kaap geland het is nog nie bekend nie. Dat sy van Stockholm afkomstig is word deur meerdere primêre bronne ondersteun. Haar naam word soms as Anna Marija Zwart aangegee, maar meestal as Anna Maria Swart.

   Uit die beskikbare doop-en-huweliksregisters wat aanlyn beskikbaar is vir kerke in Stockholm gedurende die 1680's is daar maar 'n enkel inskrywing vir 'n Anna Maria Swart in die doopregister van die Sint Nicolas Kerk (Sankt Nikolai Kyrka oftewel Storkyrkan) in die jaar 1687 (Anna Maria[,] Henrik Swart, kanslist, Katarina Swart 11/11, 13/11 1687 :4 484 http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/bildarkiv/egenproducerat/kyrkobok/K168.pdf), nagenoeg aan die 1683 wat skynbaar in Suid-Afrikaanse bronne gebruik word. Haar ouers word aangegee as Henrik Swart, 'n klerk (kanslist) en Katarina Swart. Henrik is inderwaarheid Heinrich Valentin Schwartz wie in 1676 getroud is met Catharina Dittmar, dogter van die wynhandelaar Matthias Dittmar (SCHWARTZ Hr Heinrich Valentin, Cancelist beim Kön. Cammer Collegio, mit J. Catrina DITMARSS, H. Matthias Dittmars, Weinhendlers tochter. 1676 l6/ll s.57 http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/bildarkiv/egenproducerat/kyrkobok/K231.pdf) in die Sint Geertruida Kerk in Stockholm (ook genaamd Tyska Kyrkan d.w.s Duitse Kerk). Buiten Anna Maria, is daar nog 3 dogters en 2 seuns uit die huwelik gedoop in die Sint Nicolas Kerk nl. Anna Margaretha op 23/10/1677, 'n ongenoemde seun op 24/8/1682, Brita Katarina op 21/10/1685, Johan op 12/5/1689 en Elisabeth op 10/2/1691. Na 1691 is daar geen verdere inskrywings in die kerkregisters te vind vir die egpaar nie.

   Hopelik kan verdere navorsing bewys of die Anna Maria Swart wat ons in die doopboek van die Sint Nicolas Kerk in Stockholm vind die stammoeder van Joachim Scholtz se nageslag in Suid-Afrika is en hoe sy, blykbaar alleen, aan die Kaap geland het. Tot dan bly dit alleen 'n moontlike antwoord en haar herkoms steeds 'n tergende geheim.
  Geboorte ca 1683  Stockholm, Swede Find all individuals with events at this location 
  Geslag Vroulik 
  Doop 13 Okt 1715  Kaapstad Find all individuals with events at this location (Ouderdom ~ 32 jare)   [1
  Ouer by die doop van Engela Meckelenburg (geb. ca 1715) 
  Doop 10 Sep 1719  Kaap die Goeie Hoop Find all individuals with events at this location (Ouderdom ~ 36 jare)   [2
  Ouer by die doop van Maria Raessen (geb. ca 1719) 
  Doop 14 Sep 1721  Kaapstad Find all individuals with events at this location (Ouderdom ~ 38 jare)   [3
  Ouer by die doop van Christina Strang (geb. ca 1721) 
  Doop 26 Sep 1723  Kaapstad Find all individuals with events at this location (Ouderdom ~ 40 jare)   [4
  Ouer by die doop van Sofia Strang (geb. ca 1723) 
  Ook Bekend As 21 Sep 1727  Paarl Find all individuals with events at this location (Ouderdom ~ 44 jare)   [5
  Anna Marija Zwart 
  Doop 21 Sep 1727  Paarl Find all individuals with events at this location (Ouderdom ~ 44 jare)   [6
  Ouer by die doop van Johannes Paasen Scholtz (geb. 1727) 
  Testament 8 Apr 1729  Kaap die Goeie Hoop Find all individuals with events at this location (Ouderdom ~ 46 jare)   [7
  • Op 8 April 1729, "de Clocke vier úúren", verskyn Joachim Scholtz en Anna Maria Swart voor die sekretaris Josephus de Grandprez om 'n testamement op te stel. Buiten die gewone formaliteite rond die verdeling van roerende en ontroerende goedere sou die een of die ander tot sterwe kom, word daar ook op voorhand 'n bedrag van 100 Riksdaalders toegeken aan Maria Roos (Raessen) die dogter uit die verhouding tussen Anna Maria Swart en Stoote Heinrich Raessen en word Joachim aangestel as voog van Christina Strang, sou Anna Maria voor hom sterf. Beide die testateure teken met 'n kruisie.
  Doop 28 Mei 1730  Paarl Find all individuals with events at this location (Ouderdom ~ 47 jare)   [8
  Ouer by die doop van Jan Joachim Scholtz (geb. 1730) 
  Sterf 1731  Stellenbosch Find all individuals with events at this location 
  Persoons ID I164  Geslagregisters
  Laaste Opgedateer 22 Mrt 2022 

  Familie 1 Martin Meckelenburg,   * ca 1650, Königsberg Find all individuals with events at this location,   ca 1717, Kaap die Goeie Hoop Find all individuals with events at this location  (Ouderdom ~ 67 jare) 
  Getroud 22 Mei 1712  Kaapstad Find all individuals with events at this location  [9
  Ouderdom met huwelik Sy: ~ 29 jare en 5 maande - Hy: ~ 62 jare en 5 maande. 
  Kinders 
   1. Engela Meckelenburg,   * Voor 13 Okt 1715
  Laaste Opgedateer 23 Okt 2021 
  Familie-ID F836  Groepsblad  |  Family Chart

  Familie 2 Stoote Heinrich Raessen,   * ca 1680, Barendorf Find all individuals with events at this location,   28 Jun 1721, Kaap die Goeie Hoop Find all individuals with events at this location  (Ouderdom ~ 41 jare) 
  Kinders 
   1. Maria Raessen,   * Voor 10 Sep 1719, Kaap die Goeie Hoop Find all individuals with events at this location
  Laaste Opgedateer 30 Jun 2019 
  Familie-ID F839  Groepsblad  |  Family Chart

  Familie 3 Carel Strang,   * ca 1684, Göteborg, Swede Find all individuals with events at this location,   ca 1726  (Ouderdom ~ 42 jare) 
  Getroud 4 Aug 1720  Kaapstad Find all individuals with events at this location  [10
  Ouderdom met huwelik Sy: ~ 37 jare en 8 maande - Hy: ~ 36 jare en 8 maande. 
  Kinders 
  +1. Christina Strang,   * Voor 14 Sep 1721, Kaap die Goeie Hoop Find all individuals with events at this location
   2. Sofia Strang,   * ca 1723, Kaap die Goeie Hoop Find all individuals with events at this location
  Laaste Opgedateer 23 Okt 2021 
  Familie-ID F838  Groepsblad  |  Family Chart

  Familie 4 Joachim Scholtz,   * ca 1690, Altmark, Brandenburg Find all individuals with events at this location,   15 Feb 1738, Klein Vogelvalleij Find all individuals with events at this location  (Ouderdom ~ 48 jare) 
  Getroud 3 Aug 1727  Drakenstein Find all individuals with events at this location  [11
  • Vermoedelik getroud deur Ds. Lambertus Slicher wat vanaf 1725 tot en met sy dood op 2 Junie 1730 leeraar van die gemeente Drakenstein was. Die huwelik is waarskynlik voltrek in die kerkgebou wat onder die leiding van Ds. Petrus van Aken vanaf 1717 in die Paarl opgerig is en wat later in 1805 vervang is met die Strooidakkerk wat nou nog in gebruik is. Anna Maria Swart was die eerste vrou van Joachim Scholtz. Ten tyde van hul huwelik was sy reeds twee maal 'n weduwee. Eers van Martin Mecklenburg en laastens van Carl Strang wat ongeveer 'n jaar eerder gesterf het. Joachim en Anna Maria se eerste seun Johannes Paassen is net die volgende maand op 27 September 1727 gedoop. Anna Maria was dus of hoog swanger ten tyde van die huwelik of het toe reeds geboorte geskenk aan Johannes.
  Ouderdom met huwelik Sy: ~ 44 jare en 8 maande - Hy: ~ 37 jare en 8 maande. 
  Kinders 
   1. Johannes Paasen Scholtz,   * Voor 21 Sep 1727,   ca 1728  (Ouderdom ~ 0 jare)
  +2. Jan Joachim Scholtz,   * Voor 28 Mei 1730,   2 Aug 1804, Stellenbosch Find all individuals with events at this location  (Ouderdom ~ 74 jare)
  Laaste Opgedateer 8 Apr 2022 
  Familie-ID F49  Groepsblad  |  Family Chart

 • Gebeurtenis Kaart
  Koppel aan Google MapsGeboorte - ca 1683 - Stockholm, Swede Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsGetroud - 22 Mei 1712 - Kaapstad Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsDoop - Ouer by die doop van Engela Meckelenburg (geb. ca 1715) - 13 Okt 1715 - Kaapstad Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsDoop - Ouer by die doop van Maria Raessen (geb. ca 1719) - 10 Sep 1719 - Kaap die Goeie Hoop Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsGetroud - 4 Aug 1720 - Kaapstad Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsDoop - Ouer by die doop van Christina Strang (geb. ca 1721) - 14 Sep 1721 - Kaapstad Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsDoop - Ouer by die doop van Sofia Strang (geb. ca 1723) - 26 Sep 1723 - Kaapstad Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsGetroud - 3 Aug 1727 - Drakenstein Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsOok Bekend As - Anna Marija Zwart - 21 Sep 1727 - Paarl Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsDoop - Ouer by die doop van Johannes Paasen Scholtz (geb. 1727) - 21 Sep 1727 - Paarl Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsTestament - 8 Apr 1729 - Kaap die Goeie Hoop Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsDoop - Ouer by die doop van Jan Joachim Scholtz (geb. 1730) - 28 Mei 1730 - Paarl Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsSterf - 1731 - Stellenbosch Koppel aan Google Earth
   = Koppel aan Google Earth 
  Pin Verklaring  : Adres       : Lokasie       : Stad/Dorp       : Distrik/Graafskap       : Staat/Provinsie       : Land       : Nie gevul

 • Dokumente
  Drakenstein Huwelike 1717-1823, Bladsy_8-9
  Drakenstein Huwelike 1717-1823, Bladsy_8-9

  Geskiedenis
  Lewensskets van Joachim Scholtz (1690-1738)
  Lewensskets van Joachim Scholtz (1690-1738)
  'n Lewensskets van die stamvader Joachim Scholtz (1690-1738) geskryf deur JA (Bertus) Scholtz (1907-1997), gedigitiseer en beskikbaar gestel deur Ian Scholtz (http://www.myfam.co.za/)

  Albums
  Testament Joachim Scholtz ca. 1690-1738 en Anna Maria Swart ca. 1683-1731 (CJ 2604)
  Testament Joachim Scholtz ca. 1690-1738 en Anna Maria Swart ca. 1683-1731 (CJ 2604) (4)
  Testament Joachim Scholtz ca. 1690-1738 en Anna Maria Swart ca. 1683-1731 (CJ 2604)

 • Bronne 
  1. [B57] NGK Kaapstad Dope 1713-1742 (G1 8/2), Nederduitse Gereformeerde Kerk, (Nederduitse Gereformeerde Kerk), 6 (Betroubaarheid: 3), 29 Jun 2019.
   1715 13 8b.
   Gedoopten Engela
   Ouders Martinús Meklenbúrg en Anna Maria Swart
   Getúigen Olof berg en Anna de Coning
   "South Africa, Dutch Reformed Church Registers (Cape Town Archives), 1660-1970 ," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DZN4-WRD?cc=1478678&wc=M6GW-82S%3A49605401%2C49605402%2C49605403%2C49608601 : 16 September 2019), South Africa > Cape of Good Hope > Cape Town > Baptisms 1713-1741 > image 6 of 109; State Archives, Cape Province.

  2. [B57] NGK Kaapstad Dope 1713-1742 (G1 8/2), Nederduitse Gereformeerde Kerk, (Nederduitse Gereformeerde Kerk), 15 (Betroubaarheid: 3), 30 Jun 2019.
   [10 7b:r 1719]
   Gedoopten. Maria.
   Ouders. Staats Roos, en Anna Maria Swart.
   Getúigen. Hans Jacob brits, en Dina Olivier.
   "South Africa, Dutch Reformed Church Registers (Cape Town Archives), 1660-1970 ," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DZN4-WGK?cc=1478678&wc=M6GW-82S%3A49605401%2C49605402%2C49605403%2C49608601 : 21 May 2014), South Africa > Cape of Good Hope > Cape Town > Baptisms 1713-1741 > image 11 of 109; State Archives, Cape Province.

  3. [B57] NGK Kaapstad Dope 1713-1742 (G1 8/2), Nederduitse Gereformeerde Kerk, (Nederduitse Gereformeerde Kerk), 15 (Betroubaarheid: 3), 30 Jun 2019.
   [14 7b:r 1721]
   Gedoopten. Christina.
   Ouders. Carel Strang, en Anna Maria Swart.
   Getúigen. Jacob Krúger, en Johanna Kemp.
   "South Africa, Dutch Reformed Church Registers (Cape Town Archives), 1660-1970 ," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DZN4-W5L?cc=1478678&wc=M6GW-82S%3A49605401%2C49605402%2C49605403%2C49608601 : 21 May 2014), South Africa > Cape of Good Hope > Cape Town > Baptisms 1713-1741 > image 13 of 109; State Archives, Cape Province.

  4. [B147] NGK Stellenbosch Dope 1688-1732 (G2 4/1), Nederduitse Gereformeerde Kerk, (Nederduitse Gereformeerde Kerk), 103 (Betroubaarheid: 3), 30 Jun 2019.
   Sofia, de Vader Carel Strang, de Moeder Anna Maria Swart getú Walmar van den Brinck 26 7br 1723
   "South Africa, Dutch Reformed Church Registers (Cape Town Archives), 1660-1970 ," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6LWL-SZ?cc=1478678&wc=M6GW-RTG%3A49605401%2C49605402%2C50282101%2C50282102 : 21 May 2014), South Africa > Cape of Good Hope > Stellenbosch > Baptisms 1688-1732 > image 85 of 143; State Archives, Cape Province.

  5. [B134] NGK Paarl Dope 1714-1745 (G3 3/1) 3, (Nederduitse Gereformeerde Kerk), 88 (Betroubaarheid: 3), 11 Nov 2018.
   Den 21 September 1727
   K: Johannes Paassen
   V: Jochem Scholts
   M: Anna Marija Zwart
   G: Johannes Moller, Martha du Toit
   https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSV8-W947-Z?i=371&cat=993681

  6. [B134] NGK Paarl Dope 1714-1745 (G3 3/1) 3, (Nederduitse Gereformeerde Kerk), 88 (Betroubaarheid: 3), 11 Nov 2018.
   Den 21 September 1727
   K: Johannes Paassen
   V: Jochem Scholts
   M: Anna Marija Zwart
   G: Johannes Moller, Martha du Toit
   "South Africa, Parish registers for the Dutch Reformed Church at Paarl, Cape Province, Items 4 - 9, Baptisms 1694-1799" database with images, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSV8-W947-Z?i=371&cat=993681), 008120997 > image 372 of 753

  7. [B327] CJ - Court of Justice. Series Wills (1686 - 1793), CJ 2604 200-205 (Betroubaarheid: 3), 6 Feb 2021.
   Dit Zeegel behoord tot ’t Inleggend Testament Van den búrger, Jochem Scholtz Van brandenburg en Vroúw Anna Maria Swart laast wede: wij len den burger Carel Strang gepasseert in dato 8 April 1729
   Testament Joachim Scholtz ca. 1690-1738 en Anna Maria Swart ca. 1683-1731, https://www.geslagregisters.com/showalbum.php?albumID=7

  8. [B134] NGK Paarl Dope 1714-1745 (G3 3/1) 3, (Nederduitse Gereformeerde Kerk), 115 (Betroubaarheid: 3), 29 Jun 2019.
   Den 28 Maij 1730
   Gedoopt door den Eerwaarden Predekant Lambertus Slich[er]
   k: Jan jochem
   V: jochem Schols
   M: anna mariea Zwars
   G: Jan Nieuwenhuijsen[,] Katriena Van As w:d jan Carsens
   "South Africa, Parish registers for the Dutch Reformed Church at Paarl, Cape Province, Items 4 - 9, Baptisms 1694-1799" database with images, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSV8-W947-P?i=385&cat=993681), 008120997 > image 386 of 753

  9. [B58] NGK Kaapstad Huwelike, lidmate 1713-1756 (G1 13/1), Nederduitse Gereformeerde Kerk, (Nederduitse Gereformeerde Kerk), 109 (Betroubaarheid: 3), 29 Jun 2019.
   do [22 Meij 1712] Martin Meklenbúrg, van Cooningsbergen, Wedu met Anna Maria Swart, Jonge dogter van Stokholm
   "South Africa, Dutch Reformed Church Registers (Cape Town Archives), 1660-1970 ," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DZN4-47W?cc=1478678&wc=M6GW-86F%3A49605401%2C49605402%2C49605403%2C49605404 : 21 May 2014), South Africa > Cape of Good Hope > Cape Town > Baptisms 1695-1712 > image 64 of 84; State Archives, Cape Province.

  10. [B24] eGGSA BDM Project, eGSSA (Betroubaarheid: 3), 22 Okt 2021.
   [4 Augusti 1720]
   Carel Strang, van Gothenburg, jongm: en Maria Swart,
   van Stockholm, wed:e van Marten Meklenburg.
   Die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika: eGGSA tak, South African Records Transcribed. A selection of historical records transcriptions (http://www.eggsa.org/sarecords), Cape Town Marriages 1720

  11. [B80] NGK Paarl Huwelike 1717-1823 (G3 5/1A), Nederduitse Gereformeerde Kerk, (Nederduitse Gereformeerde Kerk), 9 (Betroubaarheid: 3), 22 Jun 2019.
   Den 3 Aúgústús 1727.
   Jochem Schúlt van Oúdt-Mark Brandebúrg Borger aan Stelle[nbosch] J:M: met Anna Marija Zwart van Stokholm wedúwe van wijlen den búrger Ca[rl] Strang.
   "South Africa, arish registers for the Dutch Reformed Church at Paarl, Cape Province, Marriages 1717-1869" database with images, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSV8-7SFH-4?i=10&cat=993681), 008120998 > image 11 of 789